.

.

.

میدانم که دراین دنیا
جایی جای پای محکمی دارم
هرچند که دوباره آنجارا نبینم...

تابستون ِ سرد

Sunday, 22 July 2018، 08:17 PM

کلاس . باشگاه . کتاب . فیلم . پیامک مریض . تنهایی ... تکرار ... تکرار !

  • نقـ طه

الان دلم میخواد برم بالای ی چرخ و فلک و ی چیپس پنیر چدارو خامه ای بخرم و فکر کنم به خودم و خودت ...

  • نقـ طه

وقتی هستی گلی وقتی نیستی پوچی ! چقدر بده آدمها رنگ عوض می کنند ولی تو هنــــوز دوستشون داری.

  • نقـ طه

امروز دوشنبه بود بی تو به سر شد...

- ی دوشنبه دیگه بگذره زود زود میام پیشت...

* ی روز خاص تووی تقویم من ِ تا همیشه.... (آیکون ی لبخند گشاد:  )

  • نقـ طه

گاهی بی گاهی ...

Friday, 4 May 2018، 10:32 PM

حس خوبی ندارم اینم ی قسمت از منه ! باید بپذیرمش تا تموم بشه مثل خیلی چیزای دیگه اگه نپذیری جوون به لب میشی...  

  • نقـ طه

من هستم

Monday, 25 September 2017، 11:21 AM

 نوشتن میان این همه شورش فکر امکان پذیر نیست اما سعی میکنیم که باشیم :)

  • نقـ طه